Ceník platný od 1.1.2019

Sortiment a ceny krbového štípaného dřeva

TVRDÉ DŘEVO (dub, buk, habr, jasan) 1.400 Kč/1 pms*
BŘÍZA 1.300 Kč/1 pms*
BOROVICE / SMRK / MODŘÍN 1.000 Kč/1 pms*
SMĚS bříza, osika, borovice 1.200 Kč/1 pms*

Ceny jsou uvedeny včetně 15 % DPH, bez dopravy.

Při délce polínek 20 cm - příplatek 50 ,- Kč/1 pms*

Délka štěpiny : 20 cm, 25 cm, 33 cm, 40 cm nebo 50 cm.

*pms = prostorový metr sypaný (1 pms jsou polínka nasypaná do krychle o rozměrech 1 x 1x 1 m)