Palivové dřevo

Výhřevnosti a měrné jednotky palivového dřeva

Porovnání výhřevností jednotlivých druhů dřeva, včetně zohlednění vlivu vlhkosti. V článku dále najdete přepočet mezi jednotkami používanými pro plné a rovnané dřevo a objemové hmotnosti dřeva.

Výhřevnost hlavních druhů palivového dřeva a objemová hmotnost

Druh paliva Objemová hmotnost sušiny Objemová hmotnost při vlhkosti 25 % Výhřevnost při vlhkosti 25 %
[kg/m3] [kg/pm] [kg/rm] [MJ/kg] [MJ/pm]

Smrk

430 575 415 13,1 7350 5440

Jedle

430 575 415 14,0 8040 5800

Borovice

510 680 495 13,6 9250 6730

Modřín

545 725 525 13,4 9720 7040

Topol

400 530 360 12,3 6540 4440

Olše

480 640 430 12,9 8260 5550

Vrba

500 665 450 12,8 8490 5740

Bříza

585 780 525 13,5 10550 7100

Jasan

650 865 585 12,7 11010 7450

Buk

650 865 585 12,5 10830 7320

Dub

630 840 565 13,2 11050 7430

Habr

680 905 610 12,1 10970 7400

Akát

700 930 630 12,7 11850 8030

Vliv vlhkosti dřeva na výhřevnost a měrnou hmotnost:

Druh paliva

Obsah vody [%] Výhřevnost [MJ/kg] Objemová hmotnost volně ložená [kg/m3]

Poleno (měkké dřevo)

0 18,56 355
10 16,40 375
20 14,28 400
30 12,18 425
40 10,10 450
50 8,1 530

Dřevní štěpka

10 16,40 170
20 14,28 190
30 12,18 210
40 10,10 225

Pozn.: Dřevní hmota při přirozeném provětrávání pod střechou sníží svůj obsah vody na 20 % za jeden rok. Čerstvě vytěžené dřevo má vlhkost kolem 50 %.

Jednotky pro objemy dřeva a jejich přepočty:

Pevné dřevo
plnometr-pevný metr [plm], [pm]
Složené dřevo
prostorový-rovnaný metr [prm], [rm]
Štěpkované (drcené) dřevo
sypný metr [prms]
[plm], [pm] 1,0 1,43 2,43
[prm], [rm] 0,7 1,0 1,7
[prms] 0,41 0,59 1,0

[plm], [pm] = 1 m3 plné dřevní hmoty (plnometr, pevný metr)
[prm], [rm] = 1 m3 rovnaných polen, obsahuje 60-75% dřeva (prostorový metr)
[prms] = 1 m3 volně ložené nezhutněné štěpky (prostorový metr)

Poznámky:

Tabulkové hodnoty čerpány z publikací Komínová technika - Doc.Vladimír Jelínek a Využití biomasy pro energetické účely - ČEA.

Náklady na vytápění

Výpočet nákladů na vytápění Vašeho bydlení lze provést ZDE.

Náklady na vytápění při zadání parametrů pro dům jednoho z našich zaměstnanců vycházejí takto:

Hnědé uhlí 15051,- Kč / rok
Černé uhlí 17237,- Kč / rok
Koks 23988,- Kč / rok
Dřevo 8493,- Kč / rok
Dřevěné brikety 26667,- Kč / rok
Dřevěné pelety 20668,- Kč / rok
Štěpka 28000,- Kč / rok
Rostlinné pelety 10417,- Kč / rok
Obilí 15033,- Kč / rok
Zemní plyn 33864,- Kč / rok
Propan 50852,- Kč / rok
Lehký topný olej ELTO 36918,- Kč / rok
Elektřina akumulace 31151,- Kč / rok
Elektřina přímotop 40381,- Kč / rok
Tepelné čerpadlo 16076,- Kč / rok
Centrální zásobování teplem 35714,- Kč / rok